โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน

โรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนบ้านปิล๊อกคี่

โรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนวิจิตวิทยาคาร

ศูนย์การเรียนรู้ตำรวจตระเวนชายแดนท่านผู้หญิงถวิลฯ