สกัดจับการลักลอบขนแรงงานต่างด้าว

ร้อย ตชด.๑๓๕ ร่วมกับ สภ.ทองผาภูมิ ,ฉก.ลาดหญ้า/ร.๙ ,ฝ่ายปกครองอำเภอทองผาภูมิ,ตม.กาญจนบุรี ร่วมกันสกัดจับการลักนำพาแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง บริเวณที่ทำการไปรษณีย์ ม.๑ ต.ท่าขนุน อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี ได้ตัวผู้ต้องหา พร้อมแรงงานต่างด้าว ๒๙ คน