เลี้ยงอาหารกลางวัน

วันที่ ๑๘ ก.ค. ๖๕ พ.ต.ต.ไพศาล ทบธรรม ผบ.ร้อย ตชด.๑๓๕ พร้อมด้วยข้าราชการตำรวจ ร้อย ตชด.๑๓๕ และแม่บ้านตำรวจ ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมจัดเลี้ยงอาหารกลางวัน ให้กับเด็กนักเรียนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนวิจิตรวิทยาคาร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เนื่องใน วันคล้ายวันสวรรคต