อำนวยความสะดวก วัดทองผาภูมิ

วันที่ ๙ ก.ค.๖๕ ร้อย ตชด.๑๓๕ จัดกำลังพลร่วมอำนวยความสะดวกและรักษาความปลอดภัย พิธีเททองหล่อพระประธานอุโบสถ วัดทองผาภูมิ ม.๑ ต.ท่าขนุน อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี