พ่นยาฆ่าเชื้อไวรัส

นำเจ้าหน้าที่จากเทศบาลตำบลทองผาภูมิ รวม ๓ นาย เข้าพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อไวรัส (เบสต้าแควม – เอส) บริเวณอาคารที่ทำการ บก.ร้อย ตชด.๑๓๕ (อาคารใหม่และอาคารเก่า) , ห้องประชุมอาคารพระครูสุชาตกาญจนโกศลอุปถัมภ์ , บ้านพัก ผบ.ร้อย ฯ (หลังเก่า) ม.๑ ต.ท่าขนุน อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด – ๑๙

ใส่ความเห็น