ประชุมมอบนโยบาย

 พ.ต.ต.ไพศาล ทบธรรม ผบ.ร้อย ตชด.๑๓๕ ได้ตรวจแถว พบปะข้าราชการตำรวจ และประชุม มอบหมายนโยบายการปฏิบัติหน้าที่ ให้ข้าราชการตำรวจในสังกัดได้รับทราบเป็นแนวทางปฏิบัติ เนื่องในโอกาศเดินทางมารับตำแหน่ง ผบ.ร้อย ตชด.๑๓๕ คนใหม่ 

ใส่ความเห็น