ตรวจคัดกรองหาเชื้อโควิด๑๙

รพ.ทองผาภูมิ พร้อมเจ้าหน้าที่รวม ๓ คน เดินทางมา ร้อย ตชด.๑๓๕ ด้วยรถเก็บตัวอย่างชีวนิรภัย เพื่อมาตรวจหาสารพันธุกรรมของเชื้อไวรัสโคโรน่า ๑๙ (COVID-๑๙) ด้วยวิธี Swab โดยใช้ชุดตรวจโควิด ๑๙ แบบเร่งด่วน (Antigen Test Kit – ATK) ให้กับ ส.ต.อ.รังสิมันตุ์ ใจญาณ พร้อมพวก จำนวน ๑๘ นาย ซึ่งเดินทางกลับมาจากปฏิบัติภารกิจดูแลความปลอดภัยการชุมนุมสาธารณะ ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ ๑๖ ต.ค. ๖๔ และ ขรก.ตร. บก.ร้อย ตชด.๑๓๕ จำนวน ๔ นาย รวม ๒๒ นาย ผลการตรวจ ขรก.ตร. มีผลเป็นลบ (negative) ทั้ง ๒๒ นาย

ใส่ความเห็น