ตรวจคัดกรองหาผู้ติดเชื้อโควิด๑๙

เจ้าหน้าที่ รพ.ทองผาภูมิ ได้เดินทางเข้ามาตรวจคัดกรองหาผู้ติดเชื้อโควิด ๑๙ ณ.หมู่บ้านปิล๊อกคี่ หมู่ที่ ๔ ต.ปิล๊อก อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี ดังนี้

   ทำการตรวจทั้งสิ้น จำนวน ๑๖๕ ราย    พบผู้ติดเชื้อ จำนวน ๖๐ ราย

ใส่ความเห็น