โครงการผลิตสมุนไพรตะไคร้หอมกันยุง

ภายใต้การอำนวยการของ  พ.ต.ต.ไพศาล ทบธรรม ผบ.ร้อย ตชด.๑๓๕  พร้อมกำลังพลจิตอาสา จำนวน ๒๐ นาย ได้ร่วมกันทำการปลูกตะไคร้หอมจำนวน ๑๒๐ หลุม วัตถุประสงค์เพื่อนำผลผลิตมาแปรรูปเป็นตะไคร้หอมกันยุง ให้กับข้าราชการตำรวจได้นำมาบริโภคเพื่อเป็นการลดค่าใช้จ่าย และนำความรู้ไปถ่ายทอดให้กับประชาชนในหมู่บ้านโครงการสร้างจิตสำนึก