โครงการจิตอาเราทำความดีด้วยหัวใจ “ตระเวน ปลูกป่ชายแดน”เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ ๑๐ ทรงเจริญพระชนมพรรษา ๗๐ พรรษา

วัันที่ ๒๒ เดือน กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๕ พ.ต.ต.ไพศาล ทบธรรม ผบ.ร้อย ตชด.๑๓๕ เป็นประธานในพิธีเปิด กิจกรรม โครงการจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ ” ตระเวน ปลูกป่า ชายแดน ” เพื่อเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ ๑๐ ทรงเจริญพระชนมพรรษา ๗๐ พรรษา ในวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕ โดยมี ร.ต.อ.ภากร พึ่งกุล รอง ผบ.ร้อย ตชด.๑๓๕ พร้อมข้าราชการตำรวจจิตอาสากองร้อย ตชด.๑๓๕ ร่วมกับ รองนายก อบต.ห้วยเขย่ง, กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ในพื้นที่ ต.ห้วยเขย่ง,คณะครูและนักเรียน โรงเรียนบ้านท่ามะเดื่อ, ประชาชนจิตอาสา,ตำรวจภูธร สภ.ทองผาภูมิ จำนวน ๗๐ คน เข้าร่วมพิธีเปิดกิจกรรมดังกล่าว ณ ฐานปฏิบัติการหมวดมวลชนสัมพันธ์กองร้อย ตชด.๑๓๕ ม.๑ ต.ห้วยเข่ยง อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี