เนื่องในวันที่ ๕ ธันวาคม

กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๑๓๕ ได้ร่วมกับจิตอาสาทุกภาคส่วนอำเภอทองผาภูมิ และประชาชนจิตอาสา จัดทำกิจกรรมจิตอาสาอาสา “เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์” เนื่องในวันคล้ายวันวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ๕  ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๔ ณ บริเวณน้ำพุร้อนลิ่นถิ่น ต.ลิ่นถิ่น อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี