เตรียมความพร้อมชุดช่วยเหลือผู้ประสบภัยร้อย ตชด.๑๓๕

เมื่อวันที่ ๒๕ – ๒๗ ก.ค.๖๕ พ.ต.ต.ไพศาล ทบธรรม ผบ.ร้อย ตชด ๑๓๕ ได้ทำการตรวจความพร้อมกำลังพลชุดช่วยเหลือผู้ประสบภัย และชี้แจงแนวทางการปฏิบัติพร้อมทั้งให้คำแนะนำการใช้วัสดุ อุปกรณ์การช่วยเหลือผู้ประสบภัย ให้กับกำลังพลชุดช่วยเหลือผู้ประสบภัย ร้อย ตชด.๑๓๕ โดยมี ร.ต.ต.สุเวช ภูฉลาด รอง สว.ฯ ร้อย ตชด.๑๓๕ เป็นหน.ชุด พร้อมกำลังพลชุดช่วยเหลือผู้ประสบภัย จำนวน ๑๒ นาย