จิตอาสา

ข้าราชการตำรวจจิตอาสากองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๑๓๕ จำนวน ๙ นาย ร่วมกับเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลทองผาภูมิพร้อมรถบรรทุกน้ำยาคลอรีนป้องกันโรคโควิด – ๑๙ ทำกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาด้านหน้าที่ทำการ ร้อย ตชด.๑๓๕ และถนนสาธารณะประโยชน์ทางขึ้นที่ทำการกองร้อย ตชด.๑๓๕ โดยการฉีดล้างและกวาดถนน เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ปิยมหาราช ของพระบาทสมเด็จพระจุลเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ ในวันที่ ๒๓ ตุลาคม 256๔ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

ใส่ความเห็น