จิตอาสาสุขศาลาพระราชทาน

พ.ต.ต.ไพศาล ทบธรรม ผบ.ร้อย ตชด.๑๓๕ มอบหมายให้ ร.ต.ต.อำนาจ สุขแจ่ม ผบ.มว.ตชด.๑๓๕๒ นำกำลังพลจิตอาสาพระราชทาน ออกพบปะเยี่ยมเยียนประชาชนบ้านปิล๊อกคี่ ได้ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ให้กับประชาชน ถึงที่ตั้งและการให้บริการของสุขศาลาพระราชทาน รร.ตชด.บ้านปิล๊อกคี่