กิจกรรม (จิตอาสาสนับสนุนประชาสัมพันธ์โครงการสุขศาลาพระราชทาน รร.ตชด.บ้านปิล๊อกคี่)

ว่าที่ร.ต.ต.นิคม  ชมภูน้อย รอง สว.(ป) ผบ.มว.ตชด.๑๓๕๓ พร้อมด้วยข้าราชการตำรวจจิตอาสาในมว.ฯ จำนวน ๔ นาย ออกพบปะเยี่ยมเยียนประชาชนบ้านปิล๊อกคี่ จำนวน ๒๘ ครัวเรือน พร้อมทั้งได้ทำการประชาสัมพันธ์ พูดคุยสอบถามแนะนำสร้างการรับรู้ ให้กับประชาชน เพื่อให้ทราบถึงการดำเนินกิจกรรมสุขศาลาพระราชทาน ซึ่งเป็นสถานบริการพยาบาลเบื้องต้น ถึงขั้นตอนในการเข้ารับบริการรักษาพยาบาลของสุขศาลาพระราชทาน รร.ตชด.บ้านปิล๊อกคี่