กิจกรรมปลูกป่า

ร.ต.อ.ภากร พึ่งกุล รองฯ รรท.ผบ.ร้อย ตชด.๑๓๕ พร้อมกำลังพลจิตอาสา เข้าร่วมกับเจ้าหน้าที่จิตอาสา ตำรวจ สภ.ทองผาภูมิ, อุทยานแห่งชาติทองผาภูมิ ,เทศบาลตำบลลิ่นถิ่น และประชาชนจิตอาสาในกิจกรรมปลูกป่าเนื่องในวันต้นไม้ประจำของชาติ พุทธศักราช พ.ศ.๒๕๖๕ โดยร่วมกันปลูกต้นไม้อินทนิล, ต้นสัก เพื่อเป็นการอนุรักษ์ รักษาทรัพยากรป่าไม้ให้เกิดความสมดุลทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม