กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต “สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี”


วันที่ ๑๘ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. – ๑๑.๔๐ น. พ.ต.ต.ไพศาล ทบธรรม ผบ.ร้อย ตชด.๑๓๕ พร้อมข้าราชการตำรวจจิตอาสา กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๑๓๕ จำนวน ๑๐ นาย ร่วมกันพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์และทำความสะอาด เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต “สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี” ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนวิจิตรวิทยาคาร ม.๑ ต.ปิล็อก อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี